Kategorie

Najczęściej kupowane

Legowiska dla psów - Nowości w sklepie zoologicznym DuzePsy.pl

Regulamin Sklepu Zoologicznego

Niniejszy Regulamin Sklepu zwany dalej Regulaminem normuje zasady i warunki korzystania z Internetowego Sklepu Zoologicznego DuzePsy.pl zwanego dalej Sklepem, reguluje też zasady sprzedaży oferowanych towarów i zasady świadczenia usług Klientom zwanym dalej Kupującymi.

Definicje pojęć zastosowanych w Regulaminie

Regulamin – Zbiór zasad, z którymi się zgadza i na które wyraża zgodę każda osoba lub firma rejestrująca się w systemie Sklepu.

Sklep – Internetowy Sklep Zoologiczny DuzePsy.pl, działający na domenie www.duzepsy.pl.

Właściciel - Firma APLA prowadzący Sklep.

Sprzedający – Firma APLA, właściciel i prowadzący Sklep.

Administracja Sklepu - Pracownicy APLA zarządzający Sklepem.

Klient – Osoba lub firma zarejestrowana do systemu Sklepu.

Kupujący – Osoba lub firma zarejestrowana do systemu Sklepu, która jest w trakcie dokonywania pierwszego zakupu lub dokonywała już zakupów wcześniej.

Użytkownik – Zamiennie Klient lub Kupujący.

Strony – Zapis, w którym o Kliencie lub Kupującym i Sklepie lub Sprzedającym pisze się jednocześnie.

System rejestrujący - Sposób na zarejestrowanie się Klienta.

Firma

Internetowy Sklep Zoologiczny DuzePsy.pl jest prowadzony przez jego właściciela APLA Danuta Antas-Woźniewska  zwanego dalej Sprzedającym, z siedzibą w Bydgoszczy, kod 85-830, przy ul. Sandomierskiej 28/45. Działalność zarejestrowana jest w CEIDG – Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej, posiada numer NIP 953-139-51-19 oraz numer REGON 340650134.

Co sprzedajemy i jak składać zamówienia

 1. W Sklepie sprzedajemy: akcesoria i karmy dla zwierząt, akcesoria dla właścicieli i hodowców zwierząt, książki, podręczniki, multimedia, książki audio związane z tematyką zoologiczną.
 2. Wszystkie towary dostępne w Sklepie są oryginalne i pochodzą z legalnego źródła.
 3. Zamówienia mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
 4. Zamówienia składać można 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
 5. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu na zasadzie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym.
 6. Do dokonania zakupu lub realizacji innego zamówienia nie jest konieczne wypełnienie formularza rejestracyjnego, ale należy wypełnić poprawnie, to znaczy podać swoje prawdziwe dane, w formularzu zamówienia do wysyłki.
 7. Zarejestrowane dane chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Sprzedający zgłosił zbiór danych osobowych Księgarni do GIODO – Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 8. Kupujący składając zamówienia oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego treść.
 9. Niniejszy Regulamin jest częścią umowy sprzedaży.
 10. Kupujący otrzymuje od Sprzedającego automatycznie wysyłane potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
 11. Kupujący może dokonać zakupu na dwa sposoby:
  • Za pomocą dostępnego w Sklepie systemu sprzedaży.
  • Na indywidualne zamówienie, składając Sprzedającemu swoją ofertę zakupu za pośrednictwem formularza Kontakt.
 12. Do każdego zakupu Kupujący otrzymuje paragon zakupu lub fakturę VAT, jeżeli o nią poprosi. Faktura VAT jest wystawiana zostanie zgodnie z danymi, jakie Kupujący podał podczas rejestracji.
 13. W przypadku zamówień powyżej 450 złotych Sprzedający wysyła zakupiony towar na swój koszt.

(UWAGA! W przypadku składania zamówienia przez osoby niepełnoletnie, wymagana jest wpłata na konto z góry)

Ceny, sposoby płatności i rabaty

 1. Ceny towarów oferowanych w Sklepie, są cenami detalicznymi brutto, zawierają podatek od towarów i usług VAT.
 2. Ceny podawane są w złotych polskich.
 3. Za cenę wiążącą do zrealizowania zamówienia uważa się cenę obowiązującą w dniu złożenia zamówienia.
 4. Koszt zakupu stanowi cena powiększona o koszt dostawy.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen, do wycofywania towarów, zmiany zasad promocji, wielkości udzielanych rabatów i zasad programu lojalnościowego, bez wcześniejszego uprzedzenia.
 6. W Sklepie umożliwiamy kilka dogodnych form płatności:
  • Przelew przedpłata na konto bankowe Sklepu.
  • Płatność za pobraniem. (UWAGA! W przypadku składania zamówienia przez osoby niepełnoletnie, wymagana jest wpłata na konto z góry)
 7. Do każdego zakupu, po otrzymaniu należności wystawiamy paragon. Na prośbę Kupującego wystawimy fakturę VAT PROFORMA, a po otrzymaniu należności właściwą fakturę VAT. Proponujemy dwie formy faktury:
  • Faktura tradycyjna - papierowa dołączana do przesyłki.
  • Faktura elektroniczna - dokument w formacie PDF wysyłany na wskazany podczas rejestracji adres e-mail Kupującego. Jeżeli dane na fakturze mają być inne niż dane do wysyłki zamówienia, to podczas składania zamówienia należy poinformować o tym Sprzedającego i podać poprawne dane do faktury.
 8. Wszystkie rabaty, upusty i promocje naliczane są od cen katalogowych.
 9. Rabaty, upusty i promocje nie sumują się.

Terminy, sposoby i koszt dostawy

Sklep umożliwia Kupującemu wybór różnych opcji dostarczenia do niego towaru. Obecnie dostępne opcje wysyłki, to:

Przesyłki na terenie Polski, wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL:

 • Przesyłka standardowa o wadze do 30 kg: 24,00 złotych, czas dostawy: do 3 dni.
 • Zakupy powyżej 450 zł wysyłamy na koszt Sklepu. *

* Darmowa wysyłka nie dotyczy produktów wysyłanych na paletach lub jako przesyłki niestandardowe - np. ławek do Agility, bud , kojców, dużych klatek i transporterów, paczek o długości ponad 2 metry.

UWAGA! Przesyłki za granicę wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej po wcześniejszym uzgodnieniu kosztów wysyłki. Nie obowiązuje tu darmowa wysyłka.

Rozpoczęcie czasu wysyłki, sposoby dostawy i zasady

 1. Towar zostaje skierowany do wysyłki po zaksięgowaniu należności na koncie Sprzedającego. Od tego momentu zaczynamy liczyć czas wysyłki.
 2. Zakupione towary wysyłamy niezwłocznie, z tym, że wysyłka odbywa się dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki.
 3. Przy wybraniu przez Kupującego formy płatności przedpłata na konto, brak jej wpływu w ciągu 7 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia powoduje jego anulowanie.
 4. Dostawy na terenie Polski realizujemy za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 5. Dostawy zagraniczne realizujemy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DHL,po wcześniejszym uzgodnieniu kosztów wysyłki.
 6. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za opóźnienia w dostarczaniu przesyłek, bez względu na to, z czyjej wynikły winy. Kupujący powinien przy każdym odbiorze przesyłki, a w szczególności, kiedy przesyłka jest opóźniona, potwierdzić ją czytelnym podpisem, datą i godziną odbioru na formularzu odbioru przesyłki. Ułatwi to Sprzedającemu ubieganie się od dostarczyciela zadośćuczynienia za poniesione straty spowodowane opóźnieniem przesyłki.
 7. Przy wysyłce zagranicę, opłaty celne pokrywa Kupujący. Koszt i forma wysyłki uzgodnione zostaną indywidualnie z Kupującym.

Reklamacje

 1. Wszystkie towary dostępne w Księgarni są oryginalne i pochodzą z legalnego źródła.
 2. Jeżeli zakupiony towar konsumpcyjny ma wady lub jest niezgodny z umową, Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji na powyższy towar.
 3. W razie niespełnienia przez Sprzedającego opisanego powyżej żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, Kupujący może od umowy odstąpić żądając zwrotu zapłaconej kwoty.
 4. W chwili odbioru towaru Kupujący powinien, ale nie musi sprawdzić czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, śladów otwierania itp.. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Kupujący powinien w obecności osoby dostarczającej sporządzić dokument opisujący stan uszkodzeń. Sporządzenie takiego dokumenty ułatwi Sprzedającemu przeprowadzenie procesu reklamacji oraz ubieganie się od dostarczyciela zadośćuczynienia za poniesione straty spowodowane uszkodzeniem przesyłki podczas transportu.
 5. Klient przesyłając do Sprzedającego reklamowany towar powinien, ale nie ma obowiązku załączyć kopie dowodu zakupu, co ułatwi Sprzedającemu identyfikacje towaru i przyspieszy proces reklamacji.
 6. Reklamowany towar należy odesłać z dopiskiem REKLAMACJA na adres: Andrzej Bączkowski, 85-830 Bydgoszcz, ul. Sandomierska 28/45.
 7. W przypadku potwierdzenia zasadności reklamacji Sprzedający może naprawić towar na swój koszt, może wymienić towar na pełnowartościowy, a w przypadku jego braku w magazynie, zaoferuje Kupującemu inny towar w podobnej cenie. Jeżeli Kupujący nie przystanie na złożoną propozycję, Sprzedający niezwłocznie zwróci Kupującemu koszt zakupu reklamowanego towaru oraz koszty związane z jego odesłaniem. Zwrot należności nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki.
 8. Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, Strony transakcji mogą ten termin skrócić, jednakże nie poniżej jednego roku.
 9. Sklep nie przyjmuje przesyłek z reklamowanym towarem na zasadzie: za pobraniem.
 10. Kupujący może złożyć reklamację przez Internet. Pobierz wzór >>> Protokół reklamacji.

Zwroty

 1. Kupujący będący konsumentem w myśl zapisu z Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. (Dz. U. 2014 poz. 827), który zawarł umowę kupna na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu (14 dni) dni od dnia otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Oświadczenie i zwracany towar kupujący odsyła na własny koszt przesyłką poleconą z dopiskiem ZWROT na adres: APLA Danuta Antas-Woźniewska, 85-830 Bydgoszcz, ul. Sandomierska 28/45.
 3. Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez Internet ze swojego konta klienta w sklepie lub na adres e-mail: sklep@duzepsy.pl.
 4. Kupujący zobowiązany jest zwrócić zakupiony towar w stanie niezmienionym, a zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, po złożeniu Sprzedającemu oświadczenia. Pobierz: Oświadczenie_o_odstąpieniu_od_umowy_zawartej_na_odległość.
 5. Kupujący powinien, ale nie musi odesłać zwracany towar w oryginalnym opakowaniu i z paragonem zakupu. W przypadku zakupu na fakturę, Sprzedający dokona korekty tej faktury i oryginał korekty faktury prześle do podpisania na adres Kupującego podany podczas rejestracji w Sklepie Zoologicznym DuzePsy.pl, a Kupujący odeśle podpisana na papierze korektę faktury na adres sklepu: APLA Danuta Antas Woźniewska, 85-830 Bydgoszcz, ul. Sandomierska 28/45. Kupujący może wskazać inny adres do przesłania korekty faktury.
 6. Sprzedający gwarantuje Kupującemu zwrot kosztów zakupu towaru: ceny towaru i kosztów wysyłki zamówienia do Kupującego.
 7. Zwrot kosztów zakupu nastąpi niezwłocznie po złożeniu przez Kupującego Sprzedającemu oświadczenia o zwrocie towaru, w taki sam sposób, w jaki Sprzedający zapłatę otrzymał. Kupujący może wskazać inny sposób zwrotu zapłaty.
 8. Konsument przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia zakupionego towaru inny niż najtańszy  sposób dostawy oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (Sprzedawca zwraca koszt wyłącznie najtańszej formy dostawy towarów, którą oferuje).
 9. Zwrot kosztów zakupionego towaru nastąpi w ciągu 14 dni, od otrzymania przez Sprzedającego zwracanego towaru.
 10. W przypadku zwrotu zamówienia objętego darmową wysyłką, klient traci prawo do korzyści wynikających z promocji.

Kiedy prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania

 1. O świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 2. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 4. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 5. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 6. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 7. W której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli.
 8. W której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.
 9. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 10. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 11. Zawartej w drodze aukcji publicznej.
 12. O świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 13. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Postanowienia końcowe

 1. Językiem umowy jest język polski.
 2. Wszelkie treści, zdjęcia produktów i inne materiały zamieszczone w Sklepie są własnością Sprzedającego albo ma on prawo do ich wykorzystania. Kopiowanie, powielanie i wykorzystanie w celach komercyjnych bez pisemnej zgody Sprzedającego jest zabronione.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają między innymi przepisy prawa:
  • Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
  • Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny.
 4. Sprawy sporne załatwiane będą na zasadzie porozumienia.
 5. W przypadku braku zgodności pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, spory rozpatrywane będą przez sądy powszechne według właściwości miejscowej.
 6. W przypadku pytań, sugestii, dodatkowych informacji bądź reklamacji czy zwrotów, prosimy o kontakt:
  • Na telefony komórkowe: 504 724 994,
  • Pocztą e-mail: sklep@duzepsy.pl,
  • Z formularza kontaktowego,
  • Ze strony Kontakt.
 7. Wszystkie przesyłki i zwroty należy wysyłać na adres: APLA Danuta Antas Woźniewska, 85-830 Bydgoszcz, ul. Sandomierska 28/45.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 02/01/2018.
 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Zobowiązuje się równocześnie informować o zmianach, zarejestrowanych Użytkowników za pośrednictwem ich poczty e-mal podanej podczas rejestracji.

Przewiń do góry