Kategorie

Najczęściej kupowane

Polityka prywatności

Właściciel Sklepu Zoologicznego DuzePsy.pl we wszystkich swoich działaniach kieruje się dobrem jej Użytkowników. Rejestracja w Sklepie jest bezpłatna, a dane osobowe wszystkich Użytkowników, którzy zarejestrowali się w Sklepie pozostają wyłącznie do wiadomości Administracji Sklepu. Poniżej znajdują się bardziej szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, kwestie ochrony danych osobowych, zastrzeżenia prawne oraz informacje o prawach autorskich.

Regulamin korzystania z serwisu znajduje się na oddzielnej stronie Regulamin Sklepu. Informujemy również, że w trakcie rejestracji Użytkownika wykorzystywane są pliki cookies. Umieszczenie plików cookies jest konieczne do prawidłowego realizowania usługi przez Sklep.Przeczytaj więcej o Plikach cookies.

Prawa autorskie

Wszystkie materiały publikowane na stronach Sklepu objęte są prawami autorskimi. Są one własnością Właściciela Sklepu albo ma on prawo do ich wykorzystania. Dotyczy to zarówno treści publikowanych przez Administrację Sklepu, jak i treści zamieszczanych przez Użytkowników. Kopiowanie, przedruk materiałów lub wykorzystanie ich w jakiejkolwiek formie jest łamaniem praw autorskich i praw pokrewnych.

Odpowiedzialność prawna

Zarówno właściciel, jak i administracja nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za nadużycie praw autorskich w związku z publikowanymi w serwisie materiałami.

Dane osobowe

Sklep posiada bazę danych o swoich zarejestrowanych Użytkownikach. Podając swoje dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik jednocześnie potwierdza ich autentyczności i zgodność ze stanem faktycznym oraz wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie tych danych przez Właściciela Sklepu DuzePsy.pl firmę ABREN Andrzej Bączkowski, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Firma ABREN Andrzej Bączkowski nie sprzedaje danych osobowych, zobowiązuje się do nieudostępniania danych osobowych i kontaktowych Użytkowników Sklepu żadnym innym podmiotom gospodarczym w celu osiągania korzyści materialnych lub w celu dalszego ich przetwarzania. Dane Użytkowników serwisu są zabezpieczone i dostępne tylko Administracji. Każdy Użytkownik ma dostęp do swoich danych oraz ma możliwość ich poprawiania. Dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym organom w odpowiedzi na wymogi prawne.

Zmiana polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany prowadzonej polityki prywatności przez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować do Administracji serwisu poprzez formularz kontaktowy.


Przewiń do góry